Vi lägger en halv miljard på e-cigaretter

 

 

Efter att e-cigaretten kom ut på marknaden för några år sedan har produkten verkligen blivit populär, och den ökar explosionsartat för varje dag. De elektroniska cigaretterna kan ses i handen på såväl unga som gamla, och varese man väljer en tobakssmak eller en bärsmak så uppskattas den mycket.

 

I Danmark använder omkring 150.000 personer e-cigaretter och man kan tydligt se en ökning i Sverige. Även om det ännu inte finns några konkreta siffror på hur mycket e-juice med nikotin det säljs i Danmark så har Dansk Handelsblad räknat lite på siffrorna och konstaterat att det är inte är några små summor. Dansk Handelsblad beräknar att det handlar om en omsättning på upp till en halv miljard danska kronor.

 

Förra året gjorde den danska Sundhedsstyrelsen en undersökning av den danska befolkningens rökvanor, och den visar att tre procent av danskarna över 15 år använder sig utav e-cigaretter . De tre procenten representerar cirka 150.000 danskar, där 59 % av dem alltid använder e-juice med nikotin i deras e-cigarett.

 

Om man säger att det genomsnittliga förbruket av nikotin vätska är omkring 200-300 kr per . månad så det innebär det en omsättning på cirka en halv miljard dollar årligen, skriver Dansk Handelsblad. I jämförelse säljs varje år till cirka 8,2 miljarder vanliga cigaretter, visar siffror från undersökningsföretaget Nielsen .

 

 

I Danmark får man inte sälja e-juice med nikotin.

 

Danmark är ett av de länder som inte tillåter försäljning av e-juice med nikotin, men trots det får danskarna lätt tag på den nikotininnehållande vätska från utlandet helt lagligt.  

 

Det finns omkring 150 butiker som säljer e-cigaretter runt omkring i de danska städerna samt många danska webbutiker som säljer e-cigaretter. Lagstiftningen om e-cigaretter är fortfarande en livlig diskussion bland danska politiker och det finns olika åsikter om hur man ska lagstifta på detta område.

 

 

Liberal Alliance vill tillåta försäljning av e-juice med nikotin

 

Joachim B. Olsen och Liberal Alliance har kommit med ett förslag om att det ska vara lagligt för danska butiker att sälja e-juice med nikotin, detta föll dock inte i god jord hos de andra partierna. Motiveringen till förslaget är att e-cigaretter med nikotin håller vissa rökare borta från tobak. Joachim B. Olsen kommer med följande uttalande i frågan:

 

" Det är helt absurt att det finns ett förbud mot dem. Sunt förnuft säger att det är mindre farligt än att få in rök i lungorna. "

 

Förslaget uppfyller utom entusiasm bland de återstående danska partierna. Ordförande i det danska Socialpartiet, Flemming Moeller Mortensen, är orolig över vilka bivärkningar detta skulle kunna orsaka och han är inte redo att göra nikotinvätska lagligt i Danmark.

 

E-cigaretter ger fortfarande upphov till mycket debatt, och det finns fortfarande stor oenighet i frågan.