E-Cigarett Guide

DEN RENA NJUTNINGEN

E-cigarett, elektronisk cigarett, eCigg, kärt barn har många namn.

Den elektroniska cigaretten har utvecklats för att simulera upplevelsen av att röka utan att innehålla skadliga ämnen som tjära, koloxid, arsenik, bly, cyanid, salpeter, formalin, bensen, polonium-210, radon, DDT, aceton osv.

”Röken” från en e-cigarett består av ofarlig ånga, eventuellt med tillsats av nikotin.

E-cigaretten innehåller varken cancerframkallande ämnen eller tobak. Ångan stör inte omgivningen och utsätter inte andra för passiv rökning. Eftersom ingen förbränning sker uppstår inga förbränningsgaser och e-cigaretter omfattas inte av röklagstiftningen. Därför kan de användas på restauranger, klubbar, på arbetsplasten och till och med på vissa flygplan och flygplatser.

 

SÅ HÄR FUNKAR VÅRA E-CIGARETTER

Vår eCigg är en högteknologisk produkt som med hjälp av avancerade mikroelektroniska komponenter och den patenterade atomizern/clearomizern simulerar användning av en riktig cigarett, samtidigt som den mättar ditt nikotinbehov.

Vår nikotinhaltiga vätska innehåller nikotin av högsta renhet, vi använder enbart naturliga aromämnen som är godkända som livsmedel.

 

Vad är vad och vad passar med vad?

 

Välkommen till www.eCiggshop.se - Den rena njutningen :)